Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patroni

Harmonogram

DZIEŃ I - 22 października 2018 r. (poniedziałek)

 

 16:00-16:15 Otwarcie FORUM
16:15-17:00 „Papier zgodny z rodo” –  nadużycia interpretacji przepisów rodo (doświadczenia pierwszych miesięcy stosowania rodo; przykładowe omówienie absurdów i nadużyć interpretacyjnych; wnioski i rekomendacje – jak nie dać się złapać w pułapkę pozornej lub wymuszonej zgodności z rodo)
17:00-17:45

Skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na co się skarżymy – doświadczenia pierwszych miesięcy stosowania rodo; procedura wnoszenia i rozpatrywania skarg – co administrator powinien wiedzieć na ten temat; czy skarga zawsze musi kończyć się decyzją wobec administratora lub podmiotu przetwarzającego)

17:45-18:00 Przerwa kawowa
18:00-18:45 Postępowanie z naruszeniami ochrony danych (dobra procedura obsługi naruszeń; dokumentowanie naruszeń – jakie informacje, jak i kiedy należy zgromadzić; zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu; informowanie o naruszeniach osób, których dane dotyczą)
20:00

 Kolacja

 


DZIEŃ II - 23 października 2018 r. (wtorek)

 

 07:30-09:00 Śniadanie
09:00-09:45

Kontrola Prezesa Ochrony Danych Osobowych oczami administratora lub podmiotu przetwarzającego (procedura kontroli od strony kontrolowanego – jak się przygotować, co należy wiedzieć; dokumenty niezbędne w razie kontroli; uprawnienia kontrolowanego)

09:45-10:30

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kompetencje PUODO; uprawnienia strony; jak przygotować się do postępowania przed PUODO, aby wynik był „zadowalający” dla strony) 

10:30-11:15

Uprawnienia informacyjne zgodnie z rodo (o czym trzeba informować osobę, której dane dotyczą; jak skutecznie spełnić obowiązki informacyjne i wykazać, że się to zrobiło; jak zweryfikować tożsamość osoby ubiegającej się o udzielenie informacji)

11:15-11:45 Przerwa kawowa
11:45-12:30

Jak zorganizować komunikację między działami, wydziałami, oddziałami w jednostce organizacyjnej zgodnie z rodo (jakie zasady powinny rządzić komunikacją w jednostce organizacyjnej, żeby nie naruszyć rodo; jak zorganizować prawidłową komunikację w jednostce, żeby nie bać się naruszeń; co i komu polecić przetwarzać, do czego i kogo upoważnić)

12:30-13:15
Rodo a dostęp do informacji publicznej (czy rodo ogranicza lub ograniczy dostęp do informacji publicznej; czy rodo sprawi, że informacje o osobach pełniących funkcje publiczne będą udostępniane w węższym zakresie; jak postępować z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, w której zakres wchodzą dane osobowe)
13.15-15.00 Obiad
15:00-15:45
Jak rodo wpłynęło na prowadzenie BIP, strony internetowej podmiotu publicznego i otwieranie danych publicznych (na co zwrócić uwagę, które informacje zachować, które usunąć; czy rodo wpływa na publikację oświadczeń majątkowych, protokołów kontroli, decyzji lub wyroków; czy rodo pozwala publikować skany dokumentów z podpisami osób fizycznych; czy na gruncie rodo nadal możliwe jest otwieranie danych publicznych)
15:45-16:30
Kamery w gminie, powiecie, województwie (stosowanie przepisów o monitoringu; stosowanie przepisów o nagrywaniu/relacjonowaniu posiedzeń organów uchwałodawczych)
16:30-17:15

Jak wpleść ochronę danych osobowych w zamówienia publiczne (jak zapewnić komunikację inspektora ochrony danych z działem zamówień; czy rodo zakazuje udostępniania danych osobowych przy zamówieniach publicznych; o czym informować przy zamówieniach, żeby być w zgodzie z rodo)

19.00 Kolacja


 

DZIEŃ III - 24 października 2018 r. (środa)
 

07:30-09:00 Śniadanie
 09:00-09:45 Szyfrowanie, anonimizacja, pseudonimizacja (określenie, jak zastosować każdy z tych środków; wyjaśnienie, kiedy sięgać po dany środek; czy rodo nakazuje szyfrować i pseudonimizować, czy administrator ma wybór; czy można wysyłać nieszyfrowane e-maile, czy pendrive zawsze musi być zaszyfrowany)
09:45-10:30 Wymiana informacji pomiędzy organami publicznymi i w postępowaniach (czy rodo ma zastosowanie w komunikacji pomiędzy organami publicznymi; czy rodo stosuje się w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, karnym; czy można posłużyć się gońcem, czy możliwe jest doręczenie zastępcze; jakie uprawnienia podmiotów danych trzeba spełniać w przypadku komunikacji między organami władzy publicznej)
10:30-11:15

Od RODO do ISO 27001 przez KRI - ochrona danych osobowych jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

11:15

Zakończenie Forum

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.